Tank-Service

Naprawa i modernizacja cystern

Litrażowania

Posiadamy kolbę pomiarową o pojemności 1000 dm3 umożliwiającą litrażowania i wzorcowania zbiorników cystern poprzez grawitacyjny spust produktu ze zbiornika, gdyż kolba znajduje się poniżej poziomu cysterny.

Na kolbę posiadamy świadectwo legalizacji wystawione przez Okręgowy Urząd Miar w Katowicach. Pomiarów dokonujemy w obecności urzędnika Urzędu Miar lub właściciela pojazdu. Pomiary przeprowadzamy m.in. dla paliw (benzyna, olej napędowy, olej opałowy) oraz dla alkoholi.

Oferujemy m.in: