Tank-Service

Naprawa i modernizacja cystern

Modernizacje

Oddolny załadunek, napełnianie cysterny od dołu

Jednym z typów modernizacji przeprowadzanych w naszej firmie jest montaż oddolnego załadunku na cysternach i przystosowanie ich zgodnie z wymaganiem Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. „W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych”.

W wyniku tej modernizacji pojazd cysterna spełnia w/w wymagania. Coraz częściej na bazach paliw rezygnuje się z załadunku odgórnego paliw stosując bardziej przyjazny załadunek oddolny (m.in. odzysk oparów oraz brak pracy na wysokości pojazdu).

Montaż obejmuje zabudowę m.in. złącza (lub kilku złącz) API lub MAPI, nowych rurociągów, czujników antyprzelewowych, złącza oparowego oraz gniazda 10-cio stykowego, budowę szafki po lewej stronie etc. Szczegółowe ustalenia zawieramy z Państwem po dokładnej analizie rozwiązań konstrukcyjnych pojazdu i oczekiwaniach Klienta.

W ramach aktualnej promocji kompletny montaż oddolnego załadunku wykonujemy już od 11 000 złotych netto! Szczegóły w siedzibie firmy.

Modernizacje cystern

Dostosowując cysterny do potrzeb Klienta i obecnie obowiązujących norm oferujemy m.in:

Każda modernizacja wymagająca zmiany w dokumentacji technicznej cysterny jest uzgadniana z Transportowym Dozorem Technicznym i kończy się badaniem doraźnym cysterny.

Badania stateczności cystern po wykonanej zabudowie: